Phương pháp lựa chọn cổ phiếu - Pháp chọn

Lựa chọn cổ phiếu bằng phương pháp Canslim + điểm mua bán theo Phân tích kỹ thuật. Nhiều nhà đầu tư mua cổ phiếu thông qua tin tức có được, cho dù là thông qua môi giới, bạn bè, hay tin nội bộ trong công ty.

Chìa khoá phân tích trong đầu tư cổ phiếu là tìm ra những cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng lớn nhất trong thời điểm bạn mua chúng. Tôi cũng muốn hỏi sâu hơn, nhưng các bạn môi giới thì lại muốn hẹn gặp để “ giải thích” về cách chơi này, mà tôi thì đã biết “ sơ sơ”, nên đành cáo lỗi và hẹn khi có dịp.
Phương pháp lựa chọn cổ phiếu. Chọn danh mục đầu tư Hôm nay tôi xin chia sẻ với các bạn cách lựa chọn và cách tìm mua cổ phiểu tốt.


Trong phần sau, tác giả sẽ trình bày về nguyên lý để xác định thời điểm vào hợp lý hơn, sau khi đã ứng dụng các phương pháp để lựa chọn CP. Phương pháp mua qua lọc cổ phiếu.

Đây là phương pháp lọc để lựa chọn những cổ phiếu tiềm năng nên đầu tư theo kinh nghiệm của tôi suốt 8 năm qua chơi chứng khoán. O' Neil được đề cập trong cuốn sách “ Làm giàu qua đầu tư chứng khoán” có vẻ như khá phù hợp với chiến lược đầu tư phòng thủ, mang lại ít rủi ro và đem lại lợi nhuận ổn định nếu có kỷ luật và tuân theo nguyên tắc.


Lựa chọn cổ phiếu theo phương pháp CANSLIM William J. O' Neil & Company và được coi là một nhà “ phù thuỷ của thị trường chứng khoán”, đã đưa ra mô hình lựa chọn cổ.

Cũng có nhiều nhà đầu tư chọ mua cổ phiếu để nhận nguồn cổ tức đều đặn hàng năm. Search Google “ lọc cổ phiếu” và bạn sẽ tìm thấy vô số website và công cụ lọc cổ phiếu, chưa kể.

Các quyết định lựa chọn cổ phiếu cần được dựa trên sự phân tích và phối kết hợp giữa các yếu tố định lượng và định tính. Phương pháp chọn cổ phiếu: CANSLIM Chọn được danh mục cổ phiếu cho mình luôn là bước đầu tiên của công việc đầu tư chứng khoán.

O' NeilM, người đứng đầu Công ty nghiên cứu đầu tư William J. Phương pháp lựa chọn cổ phiếu CANSLIM của nhà đầu tư huyền thoại William J.
PHƯƠNG-PHÁP-LỰA-CHỌN-CỔ-PHIẾU