Môi giới ngoại hối do nfa quản lý - Giới ngoại

Ngày nay các nhà xuất nhập khẩu, nhà quản lý danh mục thế giới, công ty đa quốc gia, nhà đầu cơ, nhà đầu tư theo ngày, nhà đầu tư dài hạn và quỷ bảo hiểm sử dụng thị trường ngoại hối để chi trả cho hàng hóa và dịch vụ, giao dịch trong các tài sản tài chính hay giảm thiểu rủi ro biến động tiền tệ bằng cách đối xung với các thị trường khá. Hãy mở rộng việc kinh doanh của bạn với Công nghệ kinh doanh ngoại hối ưu tú của chúng tôi.


Môi giới ngoại hối do nfa quản lý. Rủi ro tồn tại đối với các nhà giao dịch ngoại hối đơn giản có thể hiểu: đó là rủi ro hiện tại của một giao dịch xấu được đóng lại với một sự thua lỗ. Có rất nhiều nhà môi giới được sự quản lý bởi các tổ chức nổi tiếng, do đó đừng chịu những rủi ro không cần thiết khi giao dịch với các môi giới không tên tuổi. Mỗi quốc gia bên ngoài Hoa Kỳ có cơ quan quản lý riêng của mình mà các nhà môi giới ngoại hối hợp pháp phải được đăng ký.

Ngoại hối là một thị trường OTC nơi nhà môi giới/ đại lý đàm phán trực tiếp với một bên khác, vì vậy không có trao đổi tập trung hoặc nhà thanh toán bù trừ. Là một thương hiệu hàng đầu về môi giới ngoại hối.

Bạn có thể nhấn vào Cơ quan Quản lý, sẽ hướng bạn đến trang của cơ quan quản lý trên trang của người môi giới đó, danh sách các nhà môi giới được cấp phép bởi cơ quan đó hoặc tới một trang nơi bạn có thể thực hiện tìm kiếm đối tượng được cấp phép. Nhà môi giới giới thiệu; Nhà quản lý tiền; Tính thanh khoản; Nhà môi giới giới thiệu về kinh doanh ngoại hối.

Theo định nghĩa, quản lý rủi ro là xác định, phân tích, đánh giá, kiểm soát và tránh, giảm thiểu hoặc loại bỏ các rủi ro không thể chấp nhận. Có hai dạng hoạt động chính trên Thị trường Ngoại hối: làm việc với khách hàng ( kí kết hợp đồng môi giới, hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo và tư vấn về thị trường ngoại hối) và giao dịch ( thực hiện các hoạt động giao dịch, quản trị rủi ro hối đoái).

MÔI-GIỚI-NGOẠI-HỐI-DO-NFA-QUẢN-LÝ