Cặp ngoại tệ tiền tệ - Tiền ngoại

Đôi khi tôi lấy làm ngạc nhiên về việc vì sao có người muốn kinh doanh tiền tệ trong khi vẫn chưa hiểu gì về các cặp tiền tệ. Các cặp tiền tệ không liên quan đến USD được gọi là cặp tiền tệ phụ hoặc tiền tệ chéo.

Căn Bản Về Các Cặp Tiền Tệ Thị trường forex được giao dịch với hơn 4000 tỷ đôla mỗi ngày, điều này làm cho nó trở thành thị trường lớn nhất trên thế giới. Cặp ngoại tệ tiền tệ.

Cặp tiền tệ của các quốc gia đang phát triển. Cặp ngoại lai được kết hợp từ một tiền tệ chính và một một tiền tệ của nền kinh tế mới như Brazil, Mexico, hoặc Hungary. Các cặp tiền tệ là một trong số các câu hỏi phổ biến nhất mà tôi thường gặp. Các cặp tiền tệ không bao gồm đồng đô la Mỹ.
Phân tích Các cặp tiền tệ hàng hóa ( Commodity pairs) Các cặp hàng hóa thường được các nhà đầu tư ưa chuộng bởi vì chúng là một trong những cặp tiền tệ được giao dịch rộng rãi nhất trên thị trường ngoại hối. Ngoại tệ đứng đầu của cặp được gọi là ngoại tệ gốc ( 1 đơn vị), ngoại tệ thứ 2 là ngoại tệ trích giá.

Ngoại tệ giao dịch theo cặp và được đánh giá so với ngoại tệ khác. Trong hình bên dưới là 1 số ví dụ về các cặp tiền tệ ngoại lại.

Các cặp tiền tệ ngoại lai đại diện cho các quốc gia đang phát triển cũng như một số nước Châu Âu phát triển và được giao dịch ít thường xuyên hơn. Để nói cách dễ dàng hơn và hiểu được các vị trí được mở, một khái niệm của cặp tiền tệ tại thị trường ngoại hối đã được giới thiệu. Cặp tiền tệ chính và cặp tiền tệ chéo Beginner Cơ Bản Ngay lập tức Có kinh nghiệm Các đồng tiền trên thị trường ngoại hối luôn luôn được giao dịch theo cặp.
CẶP-NGOẠI-TỆ-TIỀN-TỆ